WELCOME TO HiTEC POWER!

eBooks

» CÔNG NGHỆ ĐÚC EPOXY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM; 

» CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN HẢO;

» TƯ VẤN KHÁCH HÀNG TẬN TÌNH;

» GIA CÔNG OEM THEO YÊU CẦU;

 

eBooks

CHỈ DẪN SẢN PHẨM

kep-thanh-cai

Là sản phẩm sản xuất từ nhựa epoxy.

su-xuyen-kieu-bulong
su-do-kieu-dien-dung
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
su-do-thanh-cai
su-xuyen-loai-thanh-thong-nong
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
ho-cuc-may-cat
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
su-do-thanh-cai-tt
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
su-xuyen-dung-cho-may-bien-ap-dau-va-rmu
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
su-do-ngoai-troi
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
buong-dap-ho-quang
Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy ...
kep-thanh-cai Kẹp thanh cái
su-xuyen-kieu-bulong Sứ xuyên kiểu bulong
su-do-kieu-dien-dung Sứ đỡ kiểu điện dung
su-do-thanh-cai Sứ đỡ thanh cái
su-xuyen-loai-thanh-thong-nong Sứ xuyên loại thanh cái thông nòng
ho-cuc-may-cat Hộp cực máy cắt
su-do-thanh-cai-tt Sứ đỡ thanh cái
su-xuyen-dung-cho-may-bien-ap-dau-va-rmu Sứ xuyên dùng cho máy biến áp dầu và RMU
su-do-ngoai-troi Sứ đỡ ngoài trời
buong-dap-ho-quang Buồng dập hồ quang

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các nhóm sản phẩm

 

Phụ kiện cách điện trong nhà

Phụ kiện cách điện trong nhà được sản xuất bằng công nghệ đúc tự động AGP dùng chủng loại nguyên liệu nhựa Epoxy phù hợp với điều kiện sử dụng trong nhà.

   

Phụ kiện cách điện ngoài trời

Phụ kiện cách điện ngoài trời được sản xuất bằng công nghệ đúc tự động AGP dùng chủng loại nguyên liệu nhựa Epoxy đặc biệt phù hợp với điều kiện ngoài trời.

   

Cầu dao phụ tải cách điện không khí

Chủng loại cầu dao mã hiệu ISARC là loại cầu dao phụ tải trong nhà. Được chuyển giao công nghệ từ VEI/ Italy năm 1993.