Chính sách

» Chính sách Chất lượng HiTEC POWER; 

dựa trên sự cải tiến không ngừng và thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng. Biết lắng nghe yêu cầu và cảm nhận của khách hàng;

 

» Chính sách An toàn và Môi trường HiTEC POWER; 

loại trừ mọi rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe ngươi lao động, ô nhiễm môi trường nhằm trao đến cho thế hệ sau không gian sống màu xanh.

 

» Chính sách Người lao động HiTEC POWER;

luôn luôn coi người lao động như một nhân tố quan trọng nhất bằng việc cải thiện không ngừng điều kiện sống và kỹ năng sản xuất.