Hỏi / Đáp

Hỏi: HiTEC POWER là công ty như thế nào

Đáp: HiTEC POWER  là liên doanh giữa đối tác trong nước và Đài Loan.