• Filters
cau-dao-phu-tai-loai-khong-shutter
Manufacturer: HiTEC POWER

Cầu dao phụ tái ISARC-P được chuyển giao công nghệ từ VEI/Italy năm 1993.

kep-thanh-cai
Manufacturer: HiTEC POWER

Là sản phẩm sản xuất từ nhựa epoxy.

su-xuyen-kieu-bulong
Manufacturer: HiTEC POWER

Là sản phẩm sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy AGP.

 

su-do-kieu-dien-dung
Manufacturer: HiTEC POWER

Là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ đúc epoxy AGP.

 

cau-dao-phu-tai-loai-co-shutter
Manufacturer: HiTEC POWER

Cầu dao phụ tái ISARC được chuyển giao công nghệ từ VEI/Italy năm 1993.

su-do-thanh-cai
Manufacturer: HiTEC POWER

Là sản phẩm được sản xuất bằng vật liệu epoxy resin.