Kẹp thanh cái

Manufacturer: HiTEC POWER

 

• Được dùng cho việc chế tạo, lắp ráp, đấu nối hệ thống điện hạ thế;

• Nơi lắp đặt: trong nhà;

 
Ask about this product