Sứ đỡ kiểu điện dung

Manufacturer: HiTEC POWER

• Điện áp danh định Un;

• Độ dài cáp tín hiệu;

• Nếu giá trị điện dung của đèn báo pha không theo tiêu chuẩn IEC 61243-5, hãy  cung cấp cho chúng tôi giá trị điện dung đó;

• Sứ đỡ kiểu điện dung dùng để phát hiện điện áp các pha;

• Nguyên lý hoạt động cơ bản của của thiết bị dựa trên việc phân áp trên các pha bằng tụ điện;

• Sứ đỡ kiểu điện dung này sẽ đưa tín hiệu áp pha ra đèn cảnh báo;

• Nhiệt độ làm việc: -250C ÷ +900C;

• Thiết bị được sản xuất từ vật liệu nhựa epoxy;

• Các thông số chính về cơ khí và kích thước của thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn DIN 48136;

• Thử điện áp theo tiêu chuẩn IEC 60660;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

• Thử điện áp chịu đựng xung sét (theo yêu cầu khách hàng);

• Thử điện dung;

• Thử lực uốn đầu cực sứ (thử mẫu);

 

 

 
Ask about this product