Sứ xuyên kiểu bulong

Manufacturer: HiTEC POWER

• Sứ xuyên kiểu bulong thường được dùng cho công nghiệp sản xuất tủ bảng điện trung thế;

• Nhiệt độ làm việc: -250C ÷ +900C;

• Nơi lắp đặt: trong nhà;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

 

 

 
Ask about this product