Sứ xuyên loại thanh cái thông nòng

Manufacturer: HiTEC POWER


• Dùng trong công nghiệp chế tạo switchgear;
• Nhiệt độ làm việc: -250C ÷ +900C;
• Nơi lắp đặt: trong nhà;
• Kiểm tra ngoại quan;
• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút;
• Kiểm tra điện trở cách điện;
 
 
 
Ask about this product