Hộp cực máy cắt

Manufacturer: HiTEC POWER

• Dùng cho công nghiệp chế tạo Metal-clad switchgear;

• Nơi lắp đặt: trong nhà;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

 

 
Ask about this product