Sứ xuyên dùng cho máy biến áp dầu và RMU

Manufacturer: HiTEC POWER

• Thiết bị này được dùng cho công nghiệp chế tạo, sản xuất tủ Ring Main Unit;

• Bên cạnh đó, thiết bị còn được dùng để chế tạo, sản xuất máy biến áp dầu;

• Thiết bị được sản xuất từ vật liệu epoxy;

• Thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60137 

• Nơi lắp đặt: trong nhà;

• Nhiệt độ làm việc: -250C ÷ +900C;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

• Thử điện áp chịu đựng xung sét (theo yêu cầu khách hàng);

• Thử điện trở cách điện;

Attachments

 
Ask about this product