Tải về

Nhấp chuột vào các biểu tượng file dữ liệu để download các CATALOG SẢN PHẨM mới nhất của chúng tôi:

HÌNH ẢNH
TÊN SẢN PHẨM
CATALOG
SẢN PHẨM
DOWNLOAD
CATALOG

Sứ đỡ thanh cái và sứ đỡ kiểu điện dung trung thế, trong nhà

INSULATOR - DVI

Sứ đỡ ngoài trời và buồng dập hồ quang 

ARCING CHAMBER - HOPI
Cầu dao phụ tải cách điện không khí
ISARC

Nhấp chuột vào biểu tượng file dữ liệu để download các CHỨNG CHỈ mới nhất của chúng tôi:

STT
CHỨNG CHỈ
CHỨNG CHỈ
DOWNLOAD
CHỨNG CHỈ
 1
ISO Certificate
ISO 9001:2008

Nhấp chuột vào biểu tượng file dữ liệu để download các BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM mới nhất của chúng tôi:

STT
BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
SẢN PHẨM
DOWNLOAD
BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
 1
Sứ đỡ thanh cái 24kV, trong nhà
HPI-20
 2
Sứ đỡ kiểu điện dung 24kV, trong nhà
HCI-20
 3 Sứ đỡ thanh cái 38.5kV, trong nhà
HPI-30